Make your own free website on Tripod.com

You are here: Home > Contents > Sex, Love >

SEX, LOVE, MARRIAGE
SZEX, SZERELEM, HÁZASSÁG


I'm looking for a perfect pillow - I think it's somewhere near yours.
Keresek egy tökéletes párnát. Azt hiszem, valahol a tied mellett van.


The reason husbands and wives do not understand each other is because they belong to different sexes.
Férj és feleség azért nem értik meg egymást, mert két különböző nemhez tartoznak.


Men play the game. Women know the score.
A játékot a férfiak játsszák, de a nők tudják az eredményt.


The female sex has no bigger fan than I, and I have the bills to prove it.
Nincs nálam nagyobb rajongója a női nemnek, és ezt számlákkal tudom bizonyítani.


If you watch people walking down the street, the ones whose heads turn to look in all the store windows are women. Of course, there are other ways to tell too.
Ha megfigyeljük az utcán sétáló embereket, azok, akiknek a feje folyton a kirakatok felé forog, nők. Persze ezt nem csak ebből lehet megállapítani.


Married men make very poor husbands.
A házasemberek nagyon rossz férjek.


I take my wife everywhere, but she always finds her way home.
Mindenhova elviszem a feleségemet, de folyton hazatalál.


Men have a much better time of it than women. For one thing, they marry later; for another thing, they die earlier.
A férfiaknak sokkal jobb, mint a nőknek. Először is később házasodnak.Másodszor, korábban halnak meg.


CLINTON
THE LEADER OF THE LEADER OF THE FREE WORLD

A SZABAD VILÁG VEZETŐJÉNEK VEZETŐJE

Somewhere on this globe, every ten seconds, there is a woman giving birth to a child. She must be found and stopped.
Valahol ezen a földgolyón tíz másodpercenként világra hoz egy anya egy gyermeket. Meg kell találnunk, hogy megakadályozzuk ebben.


[PREV] [UP] [NEXT]